Okategoriserade

Feminism

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Feminism är ett svårt begrepp, laddat med massa betydelser, antaganden och en hel del fördomar. Om man inte riktigt vet vad något är så är det också svårt att veta om det är någon man är för eller emot.

Feminismen värnar om kvinnors och mäns lika värde och rättigheter. Många feminister anser att vi lever i ett patriarkat där mannen är överordnad kvinnan. Feminister arbetar för att detta ska förändras så att kvinnorna får samma politiska, sociala, juridiska och ekonomiska möjligheter som männen.

Heja oss kvinnor!

Nu läser jag en bok som heter Feminin Kraft. det är en bok som handlar om handlar om att vi kvinnor inte ska förminska oss för att andra ska må bra. Att jag som kvinna inte är min kroppsvikt eller karriär.  Boken har verktyg och övningar som hjälper kvinnor att hitta sitt värde och samla mod.  Jag har bara börjat läsa boken än så länge, men det verkar otroligt bra.

Historia

Den först vågen av feminism  påbörjades någon gång i slutet på 1700-talet. Under denna tid började man tala om alla människors lika värdighet och rösträtt.

Under 1800-talet och i början av 1900-talet så var det framför allt kvinnlig rösträtt som var i fokus.  Det första världskriget samt den ekonomiska depression gjorde dock att det blev ett tillfälligt stopp för kvinnorörelsen. På 1910-talet och 1920-talet infördes kvinnlig rösträtt i flera länder.

Andra vågen av feministiska tankar tros ha börjats under 1960-talet.  Andra vågens feminister tog upp jämlikhetsfrågor som berörde familj, arbetsplats, utbildning och mycket mer. Våld inom äktenskapet var också en viktig fråga.Under 1960-talet och 1970-talet började en ny kvinnorörelse ta form – den kvinnlig frigörelsen.

Under 1990-talet började en helt ny typ av feminism, den tredje vågen.  Bland annat icke-vit feminism och även i beaktning sociala grupper, sexuell läggning, ras och mycket mer.